DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG MÁY TÍNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ


👉 Máy Server và Máy Client
👉 Kiểm tra toàn bộ hệ thống phần cứng.
👉 Kiểm tra các dịch vụ mạng được cài đặt và độ ổn định.
👉 Kiểm tra và chữa trị các lỗi tiềm ẩn, các dịch vụ mạng cộng thêm.
👉 Kiểm tra và đưa ra giải pháp nâng cấp hệ thống bảo mật thông tin khi cần thiết.
👉 Phân quyền hệ thống theo yêu cầu và nhu cầu khách hàng.
👉 Cấu hình lại Server và hệ thống Mạng.
👉 Kiểm tra sự hoạt động ổn định của các trình ứng dụng.
👉 Cấu hình máy con và chia sẻ tài nguyên trên hệ thống mạng.
👉 Đề xuất giải pháp nâng cấp phần cứng và phần mềm.
👉 Dọn dẹp “rác” và tối ưu hoá chương trình.
👉 Kiểm tra và tiêu diệt virus. Cập nhật phần mềm phòng chống virus.
👉 Backup dữ liệu.
👉 Diệt Virus, cập nhật các chương trình phòng chồng và diệt Virus mới nhất.
👉 Dọn rác ổ đĩa, sắp xếp dữ liệu.
👉 Cài đặt các phần mềm văn phòng ứng dụng.
👉 Vệ sinh công nghiệp máy tính…
👉 Cơ Sở Hệ Thống Hạ Tầng Mạng Và Thiết Bị Ngoại Vi
👉 Vẽ sơ đồ bố trí máy chủ, máy con, các thiết bị ngoại vi.
👉 Kiểm tra hệ thống cáp để đảm bảo tính ổn định.
👉 Kiểm tra sự hoạt động của các thiết bị Switch, Hub, Router, Wireless Access Point.
👉 Ghi hồ sơ theo dõi hệ thống.
👉 Đào tạo, hướng dẫn bên A khai thác, sử dụng các tài nguyên, các ứng dụng của mạng LAN và Internet..
👉 Ngoài 02 lần định kỳ trong tháng, khi gặp bất cứ sự cố gì hãy gọi cho chúng tôi sẽ cử người xuống hỗ trợ ngay lập tức.
Trân trọng được phục vụ