Thiết kế hệ thống mạng LAN cho khách sạn - Phân phối thiết bị viễn thông

Kinh nghiệm nhiều năm trong việc thi công, triển khai hạ tầng mạng LAN, thi công mạng WIFI, 4G cũng như cung cấp giải pháp mạng danh nghiệp, văn phòng, công ty, tòa nhà, khu công nghiệp, Chúng tôi chuyên nhận:

  • Tư vấn, lập dự toán và thi công lắp đặt mạng nội bộ, điện nhẹ, viễn thông, cho tòa nhà, khu công nghiệp, văn phòng làm việc.
  • Hệ thống điện nhẹ và mạng LAN : tư vấn, thiết kế, lập dự toán, thi công và lắp đặt hệ thống mạng LAN, WIFI
  • Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và bảo trì hệ thống mạng, hệ thống WIFI cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp cải thiện và nâng cao hiệu quả công việc.