MikroTik có thể định tuyến các dịch vụ, trang web,… theo các WAN tùy ý, dù WAN có được cấu hình cân bằng tải hay không. Phần định tuyến trong MikroTik sẽ bao gồm 2 bước: thêm rule trong mangle và thêm route trong bảng route. Tuy có hơi phức tạp hơn so với một số dòng router khác nhưng điểm mạnh là có thể tùy biến khá linh hoạt.